AS, Feltport til DM Biathlonorientering 2016 i Slagelse

Idrætsforeningen ved Gardehusarregimentet havde påtaget sig opgaven med at arrangere Danmarksmesterskaberne i Biathlonorientering 13. – 15. april 2016 og vanen tro drog et mindre, pænt selskab fra Akademisk Skytteforening i retning af Slagelse for at repræsentere foreningen. Arbejdsmæssige forpligtigelser og andre uopsættelige aktiviteter betød, at foreningen ikke kunne stille deltagere i den ”rigtige” DM-klasse, hvor AS tidligere har demonstreret stor styrke, men i år måtte Christian Saxe, Kai Willadsen og undertegnede forsøge at holde fanen højt.

Skydebanens placering i kanten af Slagelseskovene giver gode forhold for biathlonorientering og der var derfor en forventningsfuld skare, der forsamledes på skydebanen til indskydning af geværer. Den lokale idrætsforening havde klogelig valgt at trække på orienteringsmæssig ekspertise hos OK Sorø, hvor man havde stået for banelægning samt alle praktiske forhold vedrørende orienteringsløbene.
Stævnet inkluderede også en landskamp mellem Danmark og Sverige, hvorfor en del svenske løbere var med til at trække deltagertallet op.

Onsdag var afsat til sprintbiathlon, hvor der skulle løbes to orienteringssløjfer efterfulgt af to skydninger med henholdsvis 5 skud liggende og stående med mulighed for strafrunder. Orienteringsløbene var lagt i det tilstødende øvelsesterræn, hvor der var placeret poster ved stort set samtlige terrængenstande. Dette betød, at man skulle være skarp på orienteringen og sikre sig, at det var de rigtige poster man stemplede. Nærværende skribent blev kortvarigt ramt af panik, da han under fraløbet erkendte, at der var placeret to poster ved samme vandhul og han måtte tilbage for at kontrollere om det var den rigtige post af de to, der var blevet klippet.

Den klassiske konkurrence om torsdagen var tilrettelagt med punktorientering, 10 skud liggende skydning, fri orientering og afslutningsvis 10 skud stående skydning. Punktorienteringen bar desværre lidt præg af civile orienteringsløberes manglende rutine med denne disciplin og det betød, at forbavsende mange slap afsted med 0 strafpoint, idet en del opgaver var placeret ved terrængenstande, hvor der ikke krævedes nævneværdige overvejelser før nålen kunne prikkes gennem kortet. Afmærkning af punktorienteringsruten var også lidt suspekt i nogle områder og det gav et lidt ujævnt løb, at man flere gange måtte lede efter plasticstrimlerne. Men eftersom foreningen hjemtog en første-, anden- og tredieplads i de individuelle konkurrencer og førstepladsen i holdkonkurrencen skal man være et skarn om man klager.

Arrangementets sidste opgave hed stafet og her lå foreningen på 3.-pladsen efter første tur og der lå vi også efter 3. tur uden at være i nærheden af en højere placering.

Med endnu en stak gavekort til Intersport under armen og begyndende regnvejr over Slagelse vendte vi næsen mod København.