AS, Feltsport har deltaget i DM Feltsport 2015

Et af årets højdepunkter for feltsportssektionen er deltagelse i DM Feltsport, hvor sektionen både rutinemæssigt og hjemmevant betræder præmiepodiet og 2015 skulle ikke være en undtagelse. Et på papiret slagkraftigt hold blev sammensat uden smålig hensyntagen til dåbsattester eller tilsvarende forstyrrende detaljer med det ene formål at rydde præmiebordet i størst mulig omfang. Idrætsforeningen Skive Garnison havde for andet år i træk påtaget sig opgaven med at arrangere mesterskabet og det var derfor en forventningsfuld skare, der kørte mod det midtjyske for at lade sig indkvartere på Skive Kaserne med henblik på at give foreningens islæt af ældrebyrde og småbørnsfædre med søvnunderskud en lang og ubrudt nats søvn inden næste dags både mentalt og fysisk udmarvende konkurrencer skulle håndteres.

Det var fokuserede løbere, der indtog morgenforplejning i kasernens cafeteria, hvor betjeningsprincippet ”free flow” og mindre logisk placering af spiseskeer dog bragte enkelte deltagere på grænsen til panik, men det skyldtes formodentlig, at tankerne allerede beskæftigede sig med BSA-reglen, magasinskifte og forskellen på østlig og vestlig misvisning.

Christian Saxe har gennem sin tid i Struer indhøstet stor erfaring i kørsel på jyske landeveje og således ankom vi helskindede til pistolfeltskydningerne, der gennemførtes i øvelsesterrænet ved Flyvestation Karup. En prøveskydning efterfulgtes af 3 gældende skydninger mod feltmæssige mål, hvor skytterne blev presset af korte skydetider, magasinskifte, fremløb til skydelinjen og forskellige skivestørrelser på afstande mellem 10 og 50 meter. Skydninger var reelle og sværhedsgraden generelt stigende fra første til tredje skydning, således man fik skilt fårene fra bukkene uden, at mindre rutinerede skytter ville falde helt igennem. Skydningerne byder ofte på ufrivilligt underholdende indslag og denne konkurrence var ingen undtagelse, da en skytte tabte sit fyldte magasin under magasinskifte og søgte febrilsk efter det i lyngen, mens den alt for korte skydetid udløb.

Efter skydningerne blev vi sendt til afstandsbedømmelse ad en befalet marchvej. Opgaven består i sin gribende enkelthed i bedømmelse af afstand til 5 udpegede terrængenstande, der er placeret mellem 50 og 1500 meter fra stationspunktet. En ædel militærdisciplin, der skulle sikre, at soldaten kunne foretage korrekt valg af retningspunkt under hensyntagen til afstand til målet og hermed opnå træfning i første skud. En opgaverne var bedømmelse af afstand til et træ, der stod så tæt på stationspunktet, at det rent faktisk kunne stå på minimumsafstanden og her lærte nærværende skribent igen, at man skal fastholde første indskydelse, idet han ændrede 62 meter til 55 og da korrekt afstand var 65 meter betød denne ændring, at svaret ikke lå indenfor ± 10% af korrekt afstand og disse 7 meter skulle blive forskellen mellem fiasko og succes.

Vi rullede videre ud gennem det midtjyske sensommerlandskab og ankom til et højdeparti vest for Smollerup Kirke, hvor kortlæsning skulle gennemføres. Stationspunktet var velvalgt på en stubmark (der havde stået hvede på marken) med god sigt og der var udvalgt 10 kortlæsningsopgaver hele kompasrosen rundt. Kai Willadsen og Christian Saxe er på mere end en måde to garvede rotter og en af deres spidskompetencer er kortlæsning, hvor bl.a. Kai demonstrerer, at man ikke skal kimse af feltkompas M46 og måske kan Christians udmåling af retninger og efterfølgende indtegning af streger og cirkler på kryds og tværs på kortet virke som okkulte aktiviteter, men i den sidste ende lykkes det dem begge at levere løsninger, der var blandt dagens bedste.

Håndgranatpræcisionskast mod henholdsvis ring, skyttehul og vindue sætter de fleste deltagere på hårde prøver, da man selv efter lang og målrettet træning kan opleve, at granater bare ikke vil indenfor målrammerne og det er navnlig svært at indstille kastelængden ved underhåndskast så der kan opnås træfning i skyttehullet, der kun er ½ meter bredt. Heldingvis må ældre herrer (og kvinder i alle aldre) reducere kasteafstanden med 5 meter til, at den kun er 10 meter.

Dagens sidste konkurrence var den fysisk mest krævende, idet man nu skulle gennemføre vejfinding i Finderup Øvelsesterræn, der er kendetegnet ved masser af tunge sandspor, stejle skrænter og svært fremkommelige områder grundet tæt bevoksning kombineret med stormfald. Da de første løbere løb fra start begyndte regnen at sile ned og det gjorde ikke fremkommeligheden bedre. Orienteringskortet var trykt på vand- og rivfast papir, hvilket betyder, at man ikke behøver at emballere kortet i en plasticpose. Uheldigvis var nogen kommet til printe en del af kortene på almindelig printerpapir og dette sammenholdt med regnen betød, at flere løbere til deres store frustration oplevede, at kortet opløstes mellem hænderne på dem under løbet. En lidt ærgerlig arrangørfejl, der ikke havde haft nævneværdig betydning på en dag med tørvejr, men nu havde den afgørende betydning for en fair afvikling af konkurrencen.
Troels er en knivskarp orienteringsløber og trods en på dagen lidt slatten fysik var han i stand til løbe op med de bedste løbere i det fysisk udfordrende terræn.

Tidsplanen for stævnet skred noget, da Kai var en af de sidste løbere i skoven og eftersom hans tid kunne have indflydelse på holdresultaterne, var man nødsaget til at afvente hans målgang. Dette gav dog de øvrige deltagere mulighed for at revidere arrangørens evaluering af de forskellige opgaver og selv små afvigelser kan ikke skjules for Christians inkvisitoriske blik og dermed kunne flere resultater justeres i positiv retning.

Langt om længe dukkede Kai op på målstregen og præmieoverrækkelsen kunne indledes. Sammenholdt med 2014 måtte AS notere en mindre tilbagegang, idet Christian, Kai og Troels besatte 4., 5. og 6. pladsen i Senior A og dermed endte vi med at få 2. pladsen i holdkonkurrencen. Foreningens veteraner fik 2. pladsen i Veteraner I ved nærværende skribent og Peter Werling tog 1. pladsen i Veteraner II. Samlet fik AS 2. pladsen i holdkonkurrencen for Ældre Oldboys/VETI/VETII sammen med Birger og dermed opnåede alle at komme på podiet og indhøste gavekort til Intersport.

Dansk Militært Idrætsforbund havde sendt en repræsentant til stævnet og han tog ordet under præmieoverrækkelsen og kaldte Birger frem for at overrække ham DMI guldmanchetknapper som en påskønnelse af Birgers utrættelige indsats indenfor orienteringsløb, feltsport og orienteringsbiathlon. Alle var enige om, at manchetknapperne burde have indgraveret et ”Velfortjent”.

Som et lille afsluttende kuriosum skal jeg ikke undlade at gratulere Kai, der siden 1975 har deltaget i samtlige DM Feltsport og således kunne han fejre 40-års jubilæum ved dette års mesterskaber.

Langt om længe kunne vi køre fra Finderup og under indtagelse af endnu en gastronomisk katastrofe i et fynsk motorvejscafeteria kunne vi begynde at planlægge deltagelse i Åbent Mesterskab i Orienteringsbiathlon i Ulfborg om knap 2 måneder.

Jørgen Pedersen