Nyt fra inspektionen

Motionsgymnastik, september – ultimo maj:

Tirsdage kl. 16.55, præcis - 18.30 på Husum Skole, pigesal 36, Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj.

Fredage kl. 16.55, præcis - 18.30 på Korsager Skole, sal 73, Gislingevej 14-16, Husum, 2700 Brønshøj.

Gymnasternes julemiddag finder sted tirsdag d. 5. dec. 2017 kl. efter gymnastikken hos Jacques Hermann, Dyssevænget 34 A, 2700 Brønshøj.
Tilmelding senest 1 uge før på Jacques's mailadresse This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller hans telefon 5057 3706 eller i salen til Leif/Viggo/Peter alternativt disses senest kendte mailadresser.
Samtlige tilmeldingslister vil blive sammenkørt, så vi undgår, at en gymnast sætter sig på f.eks. 3 portioner!
Gymnastikken fortsætter indtil jul efter nærmere aftale under middagen.