Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er specialforbund for Feltsport og Orienterings-biathlon.
DMI har derfor udfærdiget regler for afholdes af mesterskaber de 2 idrætter,
og det er disse regler, vi anvender.

 

FELTSPORT

Feltsport afholdes som individuel & hold konkurrence.

Feltsport består af

  • Pistolskydning
  • kortlæsning
  • afstandsbedømmelse
  • kast med blinde håndgranater
  • orienteringsløb

Pistolskydningen består af 3 gældende skydninger hver mod 5 ukendte mål på varierende afstande. Der afgives 10 skud fordelt i to magasiner i hver skydning. Faldmål såvel som opdukkende mål kan forekomme. For hvert ikke truffet mål gives 3 fejlpoint og for hver forbier desuden 1 fejlpoint. Maximumspoint er derfor 75. Våbnet er en grovpistol.

Kortlæsningen, der gennemføres på hærkort med målestok 1:50.000 opklæbet på karton, indeholder 10 punkter, som skal stedbestemmes. Hvert punkt er angivet med sigtestok og beskrivelse. Afstanden til målene er 500-3000 m. Den samlede tid til kortlæsning er 30 min. Der gives op til 8 fejlpoint per mål fordelt på en fjerdedel af afstanden til målet. Maximumspoint er derfor 80.

Afstandsbedømmelsen indeholder 5 mål, på afstande op til 1500 m. Der er 10 min til bedømmelsen. For hver 10 % af afstand bedømmelsen er forkert, gives 1 fejlpoint, dog højst 5 point per mål. Maximumspoint er derfor 25.

Håndgranatkast består af 3 mål, en ring med diameter på 2 m, et skyttehul 180x50 cm på tværs af kasteretningen og et lodretstående vindue 150x75 cm placeret 2 m over jorden. Afstanden til ringen centrum er 20 m, mens der er 15 m til skyttehul og vindue. Der kastes 5 blinde håndgranater mod hvert mål. Hver forbier tildeles 2 point. Maximumspoint er derfor 30.

 

ORIENTERINGS-BIATHLON

O-biathlon afholdes enten som individuel & hold konkurrence eller som stafetkonkurrence.

O-biathlon, individuel består af

  • geværskydning,
  • punktorientering
  • orienteringsløb

Geværskydningen består af 2 skydninger, først 10 skud liggende og derefter 10 skud stående. Deltageren løber normalt 300-1000 m før første skydning og mellem skydningerne. Skyde-afstanden er 50 m og målet er en sort plet med en diameter på 4 cm ved liggende skydning og 10 cm ved stående. For hver forbier gives et straftillæg på 2 min løbetid. Våbnet er et skiskydningsgevær kal. 0.22.

Punktorienteringen løbes på et orienteringskort med målestok 1:10.000 eller 1:15.000 opklæbet på karton. Der følges en snitzlet bane på ca. 3 km, som indeholder 5 punkter i banen, markeret med blå 1x1 m skærme og 5 punkter udenfor banen, markeret med gule 1x1 m skærme og sigtestok. Punkter udenfor banen er højst 400 m væk. Hvert punkt indprikkes på kortet. Hver mm fejl giver et straftillæg på 1 min løbetid, dog højst 10 min per punkt.

Orienteringsløbet løbes ligeledes på orienterings-kort 1:10.000 eller 1:15.000. Banens sværhedsgrad og længde afhænger af terrænet, men er normalt svær/mellemsvær og med en længde så den samlede vindertid for alle 3 discipliner er 80-100 min afhængig af klasse.

O-biathlon, individuel gennemføres enten efter metode A, hvor de 3 grene afvikles i direkte forlængelse af hinanden indenfor en samlet løbetid, eller efter metode B, hvor skydning er adskilt fra punktorientering og orienteringsløb.

Der konkurreres i klasserne HE, HA, HB, YOB (fra 35 år), ÆOB (fra 45 år) og VET (fra 55 år) samt DA, DB og OG.

I holdkonkurrencen er den samlede konkurrence-tid med straftillæg for en klubs 3 bedste deltagere resultatet i holdkonkurrencen af klubbens hold 1 osv.

O-biathlon, stafet består af

  • geværskydning
  • orienteringsløb

gennemført for 3 mands hold.

Geværskydningen består af 2 skydninger, en liggende før orienteringsløbet og en stående efter løbet. Deltageren løber normalt 300 til skydebanen. Ved skydningernes begyndelse lades med 5 patroner i et magasin. Der skydes mod 5 mål. Hvis ikke alle mål er truffet må der lades enkeltvis med yderligere op til 3 patroner. Er der stadig ikke-trufne mål løbes en strafrunde på 1-1½ min varighed for hver manglende truffet mål. Skydeafstanden, mål og våben er som for den individuelle konkurrence.

Orienteringsløbet løbes på orienteringskort 1:10.000 eller 1:15.000. Banens sværhedsgrad er svær og længden svarende til en vindertid på ca. 30 min. Der skal være gaflinger mellem holdets 3 baner.

Konkurrencen gennemføres i sammenhæng uden afbrydelse.

Der konkurreres i klasserne HERRE/DAMER, OLD BOYS/GIRLS (fra 35 år), DAMER og MIX.

DMIs detaljerede bestemmelser for de mange forskellige stævneformer kan findes på

REGELSÆT for BIATHLON ORIENTERING