Akademisk Skytteforenings øvelsesområde, Høje Sandbjerg lejren, i daglig tale kaldet Bjerget, ligger nord i Søllerød Naturpark som nabo til Rude Skov og en del større private ejendomme. Hele lejrområdet udgør 88.000 m kvadratmeter og det blev sammen med omgivelserne fredet i 1948/49. En del af området med selve Høje Sandbjergs top, er tilgængelig for offentligheden via en ”grøn sti” direkte fra Høje Sandbjergvej. Selve øvelsesområdet er indhegnet og overvåget. Se Høje Sandbjerg lejren på kort klik her >>

Ejendommen plejes som naturgrund med et righoldigt dyre- og fugleliv. Halvdelen er dækket af skov eller krat, mens resten er græsområder eller små søer. På ejendommen kan der drives mange former for idræt, og den benyttes af foreningen og andre til øvelser, stævner, undervisning, møder og indkvartering.

Selve lejren består af fem grundmurede bygninger, hvoraf de fire ældste ligger to og to på hver side af Lejrgaden.
Lejren drives af Sandbjerginspektionen, som er organiseret i tre niveauer, en inspektør, som har ansvaret, nogle assistenter, der leder den daglige drift indenfor eget område og et antal hjælpere, kaldet Sandbjergere. Navne på inspektionens folk findes under kontaktoplysninger.

Ønsker du at blive en af Sandbjergerne bedes du henvende dig til Sandbjerginspektøren.

Når der ikke er aktiviteter, øvelser og skydning kan foreningens medlemmer frit benytte Høje Sandbjerg. Check Reservationsoversigten for at se, om øvelsesområdet er frit.

Ønsker om booking foretages på Adgang og Booking.