Akademisk Skytteforening har oprettet en hjemmeværnssektion med følgende opgaver:

  • Videreføre traditionerne fra Akademisk Skyttekorps på en måde, som er tilpasset nutidige forhold.
  • at arrangere medlemsaktiviteter, som ikke kan gennemføres i normalt Hjemmeværnsregi - herunder at gennemføre "stortur" og "bøftur".
  • at holde forbindelse til de hjemmeværnsenheder, hvor AS har medlemmer.
  • at hverve medlemmer til AS blandt hjemmeværns-personellet generelt.
  • at yde moralsk støtte AS medlemmer, som udsendes med forsvaret.

Medlemsskab af AS hjemmeværnssektion forudsætter medlemsskab af HJV, og går derfor normalt via HJV. AS kan dog formidle kontakt til KMP.