I 1866 blev ”Akademisk Skyttekorps” oprettet som en frivillig militær enhed bestående af studenter ved Københavns Universitet. Akademisk Skyttekorps blev, som alle frivillige militære enheder, nedlagt ved lov i 1937 som følge af den politiske situation i 1930-erne. Indtil dets nedlæggelse var korpsets opgave at deltage i forsvaret af København.

 

Akademisk Skytteforening

Mange af medlemmerne i Akademisk Skyttekorps fortsatte Akademisk Skytteforenings terrain-sportsafdeling. Under besættelsen 1940-45 blev afdelingen gradvis en illegal modstands-organisation og gled ind i modstandsbevægelsen.

Ved befrielsen var terrainsportsafdelingen kernen i Christiansborgbataillonen, den modstandsenhed der den 5. maj 1945 sikrede Christiansborg og Slotsholmen i de turbulente befrielsesdage.

Siden Hjemmeværnets oprettelse i 1949 - indtil 2006 - har Hjemmeværnskompagni 6301 været associeret Akademisk Skytteforening og har båret korpsets traditioner og normer videre.

 

Akademisk Skytteforenings hjemmeværnssektion

Med nedlæggelsen af Hjemmeværnskompagni 6301 i 2006 måtte Akademisk Skytteforening konstatere, at Hjemmeværnets ny organisation ikke rummede plads til et fortsat tilknytningsforhold til én organisatorisk hjemmeværns-enhed.
Foreningen besluttede herefter oprettelsen af hjemmeværnssektionen, som henvender sig til alt hjemmeværnspersonel uanset kompagni- eller enhedstilhør. Sektionen blev oprettet ved AS's generalforsamling den 25. april 2007.