Oversigt

1 dag - 210 kr. pr. deltager

2 dage med 1 overnatning - 290 kr. pr. deltager

3 dage med 2 overnatninger - 435 kr. pr. deltager

Regelsæt

  • Lejen, der er at betragte som slidpenge, udgør 210 kr. pr. deltager for den første dag, som kan være med overnatning. Altså ordentligvis er fra om morgenen til næste dag tidlig om morgenen.
  • For flere sammenhængende døgn gælder, at prisen for anden dag er 165 kr. pr. deltager og for tredje og efterfølgende dage 120 kr. pr. deltager. Hvis aktiviteten på sidstedagen slutter om aftenen, og derfor ikke medfører overnatning, regnes det som en halv dag.
  • Der er en minimumsbetaling svarende til 12 deltagere. For højsæsonen, der går er MAJ-JUN og AUG-SEP er minimumsbatalingen dog for 20 deltagere.

Der er mulighed for at få rabat for spejdere og skoler.

Priserne indbefatter alle normale omkostninger ved brug af lejren, dvs. vand, elektricitet, brænde til brændeovne, toiletpapir, rengøringsmidler, vask af håndklæder etc., brug af lejrens trådløse lokalnet, samt brug af øvelsesterrænet til aktiviteter, orienteringsløb, teltslagning og lejrbål.

Lejere, som ikke tidligere har benyttet lejren, kan blive bedt om et reservationsgebyr (udbetaling) på 500 kr., som vil blive fratrukket den senere faktura.