Øvelsesområdet, som udgør 88.000 kvadratmeter, plejes som naturgrund med et righoldigt dyre- og fugleliv. Området var omkring år 1900 åbne græsmarker, hvorpå der blev plantet nogle bøge- og birkelunde. I dag er halvdelen er dækket af skov eller krat, mens resten er græsområder eller små søer. Kun ved stadig klipning og rydning har det været muligt at fastholde de åbne områder. Området indgår som en del af fredningen Søllerød Naturpark.

Eng ved fredet mose

Foreningen anvender området til inspektionernes aktiviteter som terrænskydning, orienteringsløb, feltsport, gymnastik og hjemmeværnsøvelser. Der afholdes stævner, og området anvendes til undervisning, møder og indkvartering.
Øvelsesområdet varetages af Sandbjerginspektionen og af de af foreningens medlemmer, som har interesse heri, kaldet sandbjergere.
Som overordnede retningslinjer for vedligeholdelse af øvelsesområdet er udarbejdet en ”Drifts- og pleje-plan 2021 – 2031”.

Der er tegnet et orienteringskort i målestok 1:2.500 over øvelsesområdet, ligesom det kan ses på særlige udgaver af orienteringskort over Rude Skov. Klik her for at hente orienteringskort.

Af hensyn til friholdelse af lejrgaden er der etableret en græsarmeret parkeringsplads umiddelbart vest for lejren på sydsiden af kørevejen.

Udsigt fra Toppen

Sådan finder du frem til lejren