Sandbjerginspektionens skytte

1. Med det formål at pleje vildtet på grunden oprettes en funktion som fast skytte under Sandbjerginspektionen. Hans opgave er derfor at sikre et rigt og sundt dyreliv på forenings ejendom.

2. Skytten må nedlægge 1-2 rådyr hvert år (hvis 2, da 1 buk og 1 rå/lam). Kommer der dåvildt på området drøftes regulering heraf med Sandbjerginspektøren. Endvidere må der jages og reguleres ræv, hare og fuglevildt i henhold til jagtlovens bestemmelser. Nedlagte dyr tilfalder skytten.

3. Råvildt må kun skydes med riffel. På jagt og regulering med haglbøsse må der højst deltage 5 jægere pr. gang og antallet af jagter skal afspejle den beskedne vildtmængde og naturlige tilvækst. Ræv må reguleres i februar måned for at begrænse skaderne på de øvrige vildtarter.

4. Der må ikke udsættes fasaner, ænder og agerhøns på grunden, men gerne opstilles forderanlæg til råvildt med henblik på tillægsfodring i efterår og vinter. Disse fodertønder skal holdes i diskrete farver.

5. Det er skyttens ansvar at overholde alle jagt- og sikkerhedsbestemmelser, således som de er gældende for samfundet i almindelighed.

6. Skytten skal i sin virksomhed respektere foreningens og kunders aktiviteter, således som de fremgår af reservationsoversigten. Ønske om booking af Høje Sandbjerg til jagter kan sendes til Sandbjerginspektøren.