Det ½-årlige kontingent udgør:

Aktive indtil 24 år - 270 kr.
Aktive fra 25 år til 65 år - 370 kr.
Aktive over 65 år - 270 kr.
Passive - 150 kr.

Du kan blive tilknyttet flere (eller alle) sektioner for samme medlemskontingent