Lars med flishuggeren

Sandbjerginspektionen brugte det gode vejr i weekenden 06-07 APR til den traditionelle rydningsweekend. Grenbunker fra vinterens rydninger blev fliser med en lejet flishugger og brænde blev kløvet. Lars Worsaae, Bo Scheibye, Mogens Løppenthien og Peter Werling under ledelse af Sandbjerginspektøren sled i det på øvelsesterrænet. Men resultatet kan ses og skoven har det godt.