Feltskydning på pistol

Lørdag 13 MAJ afholdt Feltsportsektionen en terrænskydning med pistol på Høje Sandbjerg. Terrænet var blevet ledigt med kort varsel, så sektionen valgte at øve en skydning af den type der indgår i DM Feltsport.

Med velvillig lån af kal.22 pistoler fra skydesektionen kunne træningen gennemføres. Men der er andre forskelle mellem grovpistol og salonpistol end kaliberet. Aftrækket og indstillingen af sigte er helt anderledes, Pistoler til baneskydning er indstillet med sigtepunkt i underkanten af den sorte plet på 15 m, mens grovpistoler til feltskydning indstilles så de rammer hvor de sigter på 25 m. Da vi jo havde lånt pistolerne, valgte vi ikke at rette på indstillingen , men forsøge at holde det stykke under målet, som vi vurderede nødvendigt.

Alligevel var det en god træning. Med et antal gennemløb af skydningerne fik vi indarbejdet rytmen, målskifte og fordeling i magasinerne. Og træfningen endte med at være fin.